Kuvat: Sanni Palosaari

Yhteiskunta

Tyttöjen ympärileikkaukset ovat terveydenhuollossa osa arkea

Sanni Palosaari

Turun lastensuojelussa ei tiedetä, tapahtuuko Suomessa syntyneiden tyttöjen ympärileikkauksia Turussa.

Turun yliopistollisen keskussairaalan naisten poliklinikalle ja synnytyssaleihin tulee ympärileikattuja naisia kuukausittain.

”Tapauksia tulee meille ilmi muutamia kuukaudessa. Ympärileikkaukset ovat sellainen asia, joka kuuluu meidän arkeemme ja kuuluu meidän jokapäiväiseen työhömme. On hyvä kysymys, mitä asialle kuuluu tehdä”, kertoo TYKS:n naisten poliklinikan ylihoitaja Marjo Kauppila. TYKS:n henkilökunnalle pidetään aiheeseen liittyen koulutuksia. Terveydenhuollossa on varauduttu vastaanottamaan ympärileikattuja tyttöjä ja naisia.

Ympärileikkauksen tekopaikan selvittäminen vaikeaa

Turussa lastensuojelussa ei tiedetä, onko Suomessa syntyneitä toisen sukupolven maahanmuuttajatyttöjä ympärileikattu tai aiottu ympärileikata. Ympärileikkauksia ei tule ilmi kouluterveydenhuollossa. Asia tulee usein ilmi vasta kun ympärileikattu hakeutuu hoitoon leikkauksesta koituneiden ongelmien seurauksena. Yleensä ympärileikkaustapaus selviää kuitenkin vasta synnytyksessä.

Ongelmallista ympärileikkaustapausten selvittämisessä tekee se, että on vaikeaa valvoa, missä ympärileikkaus on suoritettu. Kauppilan mukaan on vaikeaa arvioida, että tehdäänkö ympärileikkauksia myös Suomessa. Turun lastensuojelussa pidetään todennäköisenä, että jos jotain tapahtuu valtakunnallisesti niin myös Turussa.

”Jos tyttöjä lähetetään ulkomaille ympärileikattavaksi tai ympärileikataan Suomessa, niin uskoisin, että myös Turussa”, kommentoi Turun sosiaalitoimen avohuollon toimistopäällikkö Minna Virta.

Keskustelemalla voidaan estää tyttöjen ympärileikkaukset

Kansalaisjärjestö Fenix Helsingin syyskuussa julkaistun selvityksen mukaan ympärileikatut tytöt kokivat, että joissain yhteisöissä operaatiosta ei ole sallittua puhua. Tämä tekee ympärileikkausten tekopaikan selvittämisestä hankalaa.

”Kun naistentautien poliklinikalle hakeutuu nainen, jolla on ollut ongelmia liittyen ympärileikkaukseen, kysymme, että missä hänet on ympärileikattu. Nainen ei voi vastata, että Suomessa, sillä täällä se on rikos. Asia jää tällöin hämäräksi”, sanoo Kauppila.

Turun terveysasemien ylilääkäri Jutta Peltoniemen mukaan tyttöjen ympärileikkauksia voidaan estää ottamalla asia puheeksi äitiys- ja lastenneuvolakäynneillä niiden asiakkaiden kanssa, jotka ovat lähtöisin tyttöjen ympärileikkausperinteen alueilta.

”Tällöin perheelle kerrotaan, että tyttöjen ympärileikkaus on Suomessa kielletty ja rikos. Terveydenhuollon henkilökunnan kouluttaminen asian puheenottamiseksi sekä julkisuudessa tapahtuva keskustelu ja aiheeseen liittyvät kampanjat ovat keinoja, joilla voidaan estää tyttöjen ympärileikkauksia.”

Tyttöjen ympärileikkauksien toivotaan aiheuttavan keskustelua.

”Tyttöjen ympärileikkaukset ovat sellainen asia, mikä on pitkään jäänyt ikään kuin katveeseen julkisessa keskustelussa. Sitä tapahtuu, mutta siitä ei puhuta”, kommentoi Virta. Hän myös painottaa tyttöjen ympärileikkaustapausten selvittämisen problematiikkaa.

”Jos terveydenhuollossa ei pystytä arvioimaan, onko ympärileikkaus tehty Suomeen tulon jälkeen vai jo ennen Suomeen tuloa, ei lastensuojelukaan saa asiasta ilmoituksia.”