Yhteiskunta

Uudessa opetussuunnitelmassa keskitytään opiskelijoiden hyvinvointiin

Hilla Ojala

LOPS21-suunnitelma sisältää nykyistä kattavammat jatko-opinto- ja työelämävalmiudet sekä yksilöllisten tarpeiden ja oppimisen tukemisen.

Uuden opetussuunnitelman lisäksi muutoksia lukio-ikäisten elämään ovat tuoneet toisen asteen opintojen pakollisuus sekä maksuttomuus. Nykyään lukiokirjat saadaan digitaalisina versioina, ilmaiseksi.

Muutokset ovat merkittäviä

Jatkossa lukion oppimäärä on 75 kurssin sijaan 150 opintopistettä. Opetushallituksen mukaan tämä muutos ei vaikuta opetuksen määrään.

Muutoksen kautta lukiokirjoitusten painoarvo kasvaa, ja vuoden 2022 keväällä ja sen jälkeen kirjoituksensa suorittavat oppilaat kirjoittavat aikaisemman neljän pakollisen aineen sijasta viisi pakollista ainetta. Opiskelijat pystyvät myöskin uusimaan kokeita rajattomasti.

Opetushallituksen mukaan uuden laaja-alaisen osaamisen tavoitteena on hyvä yleissivistys, kestävän tulevaisuuden rakentaminen ja vahvat jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiudet. 

Meri Mattila

Turun Kerttulin lukion matematiikan opettajan Meri Mattilan mukaan kurssien sisältöjä on järjestelty uudestaan ja esimerkiksi matematiikan ensimmäinen kurssi painottuu selkeämmin peruskoulun asioiden kertaamiseen. Ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen esimerkiksi laskinohjelmiin tutustumalla.

Hyvinvointi on tärkeässä roolissa

Yksi uuden opetussuunnitelman keskeisimmistä uudistuksista on hyvinvointiin keskittyminen. Se tarkoittaa opiskelijan yksilöllistä tukemista, esimerkiksi lisäopetuksella ja tuella kirjoituksissa. Mattilan mukaan hyvinvointi näkyy myös tietynlaisena teemana ja oppiaineesta riippumatta hyvinvointia on valittu myös tehtävien aiheiksi.

Suurempi muutos opiskelijan näkökulmasta on toisen asteen opintojen pakollistaminen, sillä tämä on lisännyt esimerkiksi poissaolojen merkitystä. Opiskelijaan ja kotiin otetaan yhteyttä, jos poissaolot yleistyvät.

Hilla Läärä

Kerttulin lukion äidinkielen opettaja Hilla Läärä kertoo, kuinka hänen opetuksessaan keskitytään esimerkiksi tulevaisuuden taitoihin, kuten vuorovaikutusosaamiseen. ‘’Opiskelijan yksilöllisiin jatkosuunnitelmiin annetaan tukea alusta alkaen.’’

Haasteet näkyvät siirtymisessä

Uudessa opetussuunnitelmassa ei ole enää kursseja, vaan puhutaan opintojaksoista, opintopisteistä sekä moduuleista. Pakolliset opinnot jaetaan 1-3 opintopisteen moduuleiksi, valinnaiset opinnot ovat kahden opintopisteen laajuisia moduuleja.

Opintojaksot kootaan moduuleista, ja lukiot saavat itse rakentaa moduuleista mieleisiään opintojaksoja.

Läärän mukaan haasteita syntyy, kun opintokokonaisuuksia voidaan rakentaa moduuleista paikkakuntakohtaisesti. Opintokokonaisuudet voivat siis vaihdella hieman eri paikkakunnilla. Uusi suunnitelma tulee kuitenkin hyvään väliin, sillä kirjojen ja kokeiden digitalisaatio on muokannut kurssien sisältöjä muutenkin.

‘’Lopullista mielipidettä uudesta opetussuunnitelmasta on kuitenkin vielä liian aikaista sanoa, sillä sen toimivuus nähdään käytännössä vasta myöhemmin’’, sanovat Läärä ja Mattila.

Muokattu 1.10.2021 klo 12:24. Muutettu jatko-elämän taidot tulevaisuuden taidoiksi.