Yhteiskunta

Vankien neurokognitiiviset ongelmat yhteydessä uusintarikollisuuteen

Tiina Tuomisen psykologian väitöstutkimuksesta selviää, että miesvangeilla on muuta väestöä enemmän neurokognitiivisia ongelmia. Vankiloiden kuntoutusohjelmat eivät tällä hetkellä vastaa tähän ongelmaan.