Yhteiskunta

Kouluhanke vapaamman oppimisen asialla

Carolus Manninen

Turkuun kaavaillaan uutta perusopetuksen koulumuotoa, jossa oppilaan oppimista pyritään edistämään tämän omista lähtökohdista. Oppilaiden ja opettajien välisen selkeän hierarkian sijaan, Turun vapaa koulussa opiskelu perustuu yhteistyöhön.

”Koulu voisi olla sellaistakin, että se huomioisi paremmin erilaiset oppijat”, Turun vapaa koulu -tukiyhdistys ry:n puheenjohtaja Iida Korpela toteaa.

Vapaa koulussa kaikki pakonalaisuus oppimisessa pyritään minimoimaan ja tilalle antamaan yksilöllistä tilaa ja aikaa. Numeerinen arviointi, kokeet ja muu testaaminen pyritään ottamaan mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa mukaan opetukseen.

Siihen, miten jokaisen oppilaan yksilöllinen opetusohjelma ja aikataulut ovat mahdollisia kaikille samanaikaisesti, järkevillä resursseilla, tukiyhdistys ei anna selkeää vastausta.

Keskustelu sai alkunsa Facebook-ryhmässä ja nyt Turussa on toiminut jo kaksi vuotta samaan kasvatusmalliin perustuva päivähoito. Päivähoitoa ovat järjestäneet perhepäivähoitajat, mutta nyt tavoitteena on varsinaisen päiväkodin perustaminen. Toiminnalle etsitään tiloja paraikaa.

Vapaita kouluja on Euroopassa noin sata. Turun vapaa koulu olisi ensimmäinen laatuaan Suomessa. Koulu on Euroopan demokraattisten koulujen jäsenliiton EUDEC:in jäsen, mutta ei ole vielä hakenut valtioneuvoston lupaa perusopetuksen järjestämiseen.

Puheenjohtaja Korpela kehaisee tutkimustulosten olevan julkiseen kouluun verrattuna samanlaisia, jopa parempia.

”Tärkeimmät tulokset mitataan kuitenkin oppilaan hyvinvoinnissa”, Korpela kertoo.

[vimeo id=”106366070″ width=”600″ height=”337″ /]

Oppivelvollisuus täytettävä

Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen johtaja Risto Rinne ei tunne edellä mainittuja tutkimuksia. Suurimpana ongelmana hän näkee vapaassa koulussa  suomalaisen oppivelvollisuuden täyttämisen, joka tulisi kuitenkin jotenkin tutkituttaa.

Rinne tunnustaa suomalaisen peruskoulumallin kankeuden ja ongelmat opiskelijoiden hyvinvoinnissa. Kysyttäessä, onko suomalainen koulutusjärjestelmä liian tuloskeskeinen, vastaus on suora:

”Kyllä.”

Yksityiset koulut eivät kuitenkaan tarjoa hänen mielestään ratkaisua.

”Koko koulujärjestelmämme tulisi muuttua vapaampaan suuntaan, jos haluaisimme saada todellista muutosta aikaan”, Rinne sanoo.

[vimeo id=”107451620″ width=”600″ height=”337″ /]

Lisätietoja hankkeesta osoitteessa http://turunvapaakoulu.fi/