Kuva: Pixabay

Hyvinvointi

Temperamentti määrittää ratkaisut kognitiivisiin ristiriitoihin

admin

Pitkän temperamentin kärsivällisyys tekee ihmisestä paremman päätöksentekijän.

Temperamentti tarkoittaa henkilökohtaisia taipumuksia reagoida uusiin asioihin ja ongelmatilanteisiin. Kärjistetysti ihmiset jaetaan kahteen eri ryhmään: hitaammat pohdiskelijat ja hetken mielijohteesta toimivat räiskyvät persoonat. Temperamenttiin vaikuttavat tekijät voidaan myös jakaa kahteen leiriin: syntymälahjaksi saatu biologinen perusta ja kasvuympäristön tuomien kokemusten muovaukset.

Synnynnäinen temperamentti toimii perustuksina, jonka päälle kasvuympäristö voi alkaa rakentamaan ”taloa” eli luonnetta ja persoonallisuutta. Hyvä kasvuympäristö tekee luonteesta tasapainoisen, vaikka lapsella olisi biologiselta perimältään lyhyen temperamentin huonot hermot. Sama pätee toisin päin: traumat tai huono elinympäristö voivat tuhota perimänä saadun toimivan temperamentin.

Turun yliopiston psykologian laitoksen johtaja, professori Jukka Hyönä kertoo tieteen jo löytäneen keinot kartoittaa, kuinka suuri on biologisen perimän osuus verrattuna ulkoisiin tekijöihin luonteen kehittymisessä.

“Vertailemalla identtisiä kaksosia ja ei-identtisiä kaksosia pystytään päättelemään, kuinka suuri osa perimällä ja ympäristöllä on ollut johonkin käyttäytymispiirteeseen. Identtisillä kaksosilla on täysin samat geenit, joten sen pohjalta pystytään vertailemaan ympäristön vaikutuksia”, Hyönä kuvailee.

Lyhyt temperamentti poikii huonoja valintoja

Kognitiivisen dissonanssin ristiriitatilanteessa lyhyen temperamentin ihminen valitsee ratkaisuksi yleensä helpomman ulospääsyn, joka pitkällä tähtäimellä on hänelle huonompi vaihtoehto. Klassisena esimerkkinä tähän voidaan soveltaa taas tupakoinnin lopettajaa. Lyhyt temperamentti heikentää kykyä sietää vieroitusoireita ja houkutusta polttaa. Näin henkilö todennäköisesti jatkaa tupakointia vaikka haluaisi lopettaa.

Huonoimmillaan temperamentti tarjoaa ristiriitatilanteisiin aggressiivisen suhtautumisen, kun kyky ajatella syvällisesti on heikko. Kuva: Aleksi Mäkelä.

Narsisti luottaa vain itseensä

Temperamentti on siis synnyinlahja, josta kokemukset ja kasvuympäristö muovaavat persoonan. Näiden kahden tekijän ollessa todella huonot on uhkana lyhyen temperamentin sijaan jotain pahempaa: persoonallisuushäiriö. Niihin voivat vaikuttaa myös perinnölliset tekijät ja raskausajan poikkeavuudet, mutta yleensä taustalla ovat traumaattiset kokemukset ja huono kasvuympäristö.

Miten persoonallisuushäiriöstä kärsivä käyttäytyy kognitiivisen dissonanssin ristiriitatilanteessa? Narsistinen persoonallisuushäiriö on yksi yleisimmistä. Tyypillistä narsismille on mustavalkoajattelu, jossa omat mielipiteet ovat aina voittajia ja oikeassa. Itsepäinen ajattelumalli estää henkilöä oppimasta uusia näkökulmia. Tämä saattaa olla yhteydessä siihen, että persoonallisuushäiriöitä esiintyy enemmän yhteiskunnan alemmissa sosiaaliluokissa.

Narsismille ominainen oman paremmuuden korostaminen näkyy myös kognitiivisen dissonanssin ristiriitojen ratkaisussa. Kuva: Aleksi Mäkelä.

 

Persoonallisuushäiriö ei kuitenkaan ole varma este menestymiselle. Hyönä antaa esimerkkinä narsistisia piirteitä omaavan henkilön suhtautumisesta toimintansa kyseenalaistamiseen Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin. Hänet tunnetaan hyvin suorasta julkisesta arvostelusta demokraattipuoluetta kohti kallellaan olevien mediatalojen itsestään tekemiä julkaisuja kohtaan.

“Trumpilla on itsestään vahva kuva suurena, komeana ja älykkäänä, mutta joutuu lukemaan itsestään halventavia kirjoituksia. Hän saattaa hoitaa asian ajattelemalla, että vähäpätöisten ja tietämättömien  ihmisten jutuille ei tarvitse antaa painoarvoa. Yleinen tapa narsistille hoitaa ristiriita on siis mitätöidä ristiriitaiset väitteet ja niiden esittäjät”, Hyönä sanoo.

On kuitenkin huomionarvoista, että kaikki käyttävät välillä mitätöintiä keinona ristiriitatilanteessa eikä se tee kenestäkään narsistia. Narsisteilla mitätöinti ja hyökkäävä asenne ovat taas yleensä ainoat keinot, kun he kokevat tulevansa kyseenalaistetuksi.

Alla oleva video esittelee ajatusharhan nimeltään Ikeaharha, jossa narsismin itseään palvovat piirteet tulevat korostetusti esiin.

 

Juttusarjan aikaisemmat osat:

Kognitiiviselta dissonanssilta ei pelasta älykkyys

Kognitiivinen dissonanssi voi johtaa riippuvuuteen

Kognitiivisesta dissonanssista on kaksi tietä ulos

 

Lähteet:

https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/geenit_vai_kasvatus_kumpi_tekee_ihmisen_

https://narsismi.info/mita-on-narsismi-ja-kuinka-yleista-se-on/

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00407