Kupittaan urheiluhalli muuttuu esteettömäksi ja turvalliseksi. (Kuva: Jyri Sulander)

Urheilu

Kupittaan urheiluhalli muuttuu esteettömäksi

Muutoksilla parannetaan vammaisurheilijoiden mahdollisuuksia ja turvallisuutta.

Kupittaan urheiluhallin esteettömyyttä parannetaan, jotta vammaisurheilijoilla ja -liikkujilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa. Vaikka Kupittaan urheiluhallin liikuntapaikkamestari Ismo Pyölin mukaan vammaisurheilijat muodostavat vain pienen osan urheiluhallin käyttäjistä, tehdään Kupittaalla silti mittavia muutostöitä esteettömyyden parantamiseksi. Tämän vuoden aikana tapahtuvat muutokset tulevat Turun kaupungin rakennuttajainsinööri Jouni Anttilan mukaan maksamaan noin 300 000 euroa.

Ensimmäisenä työn alle on päässyt hallin välitön ympäristö, jonka esteettömyyttä on parannettu madaltamalla kulkuväylien korotuksia. Pyölin mukaan muutokset vapauttavat hallin kaikkien ryhmien käyttöön.

”Kulku kaikkiin hallin palveluihin rakennetaan esteettömästi, joten esteitä ei ole, ellei harrastettava laji itsessään rajoita toimintaa.”

Seuraava muutoskohde tulee olemaan hallin edustalla tapahtuva liikenne, jonka rajoittaminen turvaa Pyölin mukaan hallin pihalla liikkuvien turvallisuuden.

Tilastointi puutteellista

Suomen vammaisurheilu ja -liikunta ry VAU:n toiminnanjohtaja Riikka Juntusen mukaan jokaisen liikuntapaikan tulisi nykyään olla esteetön.

“Vammaiset henkilöt liikkuvat samoissa tiloissa muiden kanssa, joten jokaisen liikuntapaikan tulisi olla esteetön. Tämä on myös edellytys nykyiselle liikuntapaikkarakentamiselle.”

Tästä huolimatta VAU:ssa ei ole tilastoitu sitä, kuinka suuri osa Suomen liikuntapaikoista on esteettömiä. Sen vuoksi Turun sijoittumista kansallisessa liikuntapaikkakehityksessä ei voida mitata.

Kiitosta kaupungille

Monet paikalliset urheiluseurat ja -järjestöt ovat järjestäneet Kupittaalla erilaisia vammaisliikkujille suunnattuja tapahtumia aiemminkin, mutta jatkossa toiminnan järjestäminen on helpompaa.

”Turussa kaupungin liikuntatoimi tekee hyvää ja pitkäjänteistä työtä, luodakseen uusia liikuntamahdollisuuksia. Toivon, että tämä kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa. Seurojen ja yhdistysten aktiivit sekä toimintaa tukeva kaupunki ovat onnistumisen a ja o”, kiittelee Juntunen.

Vammaisliikuntatapahtumien merkittävyydestä kertoo muun muassa Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n keväällä järjestämät harrastetärskyt, joka liikutti yli 500 Kupittaalle saapunutta vammaisliikkujaa.