Urheilu

Urheilussa kiinnostaa persoona sukupuolta enemmän

Eveliina Salminen

Media uskoo yksilöllisyyden urheilussa olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä näkyvyyden kannalta.

Urheilulajien näkyvyys eri medioissa on herättänyt keskustelua jo useamman vuoden ajan. Erityisesti naisten urheilusta on keskusteltu ja kiistelty pitkään. Turun Sanomien urheilun ja lukemistotoimituksen päällikön Maria Vesterisen mukaan kyse ei kuitenkaan ole enää nykyään lainkaan sukupuolesta.

Vesterisen mukaan Suomi toimii naisten huippu-urheilussa kärkimaana esimerkiksi joukkuevoimistelussa sekä muodostelmaluistelussa. Kyseiset lajit painottavat joukkueen merkitystä, eivätkä lajit keskity juurikaan yksilöihin.

”Yleisesti henkilöistä ja persoonista on helpompi kirjoittaa ja luoda kiinnostavia uutisia, kuin kokonaisista joukkueista. Yleisöä kiinnostaa yksilöllisyys”, Vesterinen kertoo.

Raha vaikuttaa näkyvyyteen

Tampereen Voimistelijoiden Minettien viestintävastaava Kirsi Väntsilä arvelee henkilöitymisen olevan yksi vahvoista syistä Suomen naisurheilun vähäisempään uutisointiin. Väntsilä uskoo syitä olevan kuitenkin muitakin.

”Jos puhutaan esimerkiksi miesten jääkiekosta, on jääkiekon ympärillä itse lajin lisäksi paljon bisnestä. Jääkiekossa yrityskumppanit ovat erityisen tärkeässä osassa. Tämä osin tuo lisää medianäkyvyyttä verrattaessa joukkuevoimisteluun”, Väntsilä kertoo. 

Joukkuevoimistelussa Minetit ovat saavuttaneet useita mitaleita: MM-kultaa, EM-kultaa ja World Cup -voittoja. Kuitenkin lajina joukkuevoimistelu on edelleen monelle vieras ja Suomen saavutukset lajin parissa ovat jääneet kuulematta sekä näkemättä.

Joukkuevoimistelu on lajina vielä paljon jääkiekkoa uudempi ja sen harrastajapohja on nuori. Junioreista ja nuoremmista urheilijoista kirjoitetaan eri medioissa yleisesti paljon vähemmän. Väntsilä pitää tärkeänä antaa medioille painetta esimerkiksi juuri joukkuevoimistelusta.

”Medialle annettava paine ja ajatus siitä, että yleisö haluaa nähdä ja kuulla naisten urheilusta, on tärkeää. Markkinointia ja viestintää asian tiimoilta pitää kehittää ja suomalaisuutta sekä huippu-urheilua painottaa”, Kirsi Väntsilä pohtii.

Haaga-Helian urheilujournalismin koordinaattori Esko Hatunen on osittain eri mieltä.

”Valitettavaa on, että sukupuoli on osittain syynä miesten urheilun parempaan medianäkyvyyteen. Lähes kaikki miesten urheilulajeista henkilöityvät. Esimerkiksi joukkuevoimistelun näkyvyyttä mediassa voitaisiin parantaa tuomalla joukkueiden kapteeneja enemmän esille ja luomalla enemmän henkilökuvia.”