Yhteiskunta

Lokakuussa voit vaikuttaa asukasbudjetin kautta!

Patrick Paldanius

Turun kaupunki on ottanut käyttöön asukasbudjetin, jonka tarkoituksena on antaa kaupunkilaisille mahdollisuus vaikuttaa Turun rahan käyttöön. Rahaa on varattu miljoona euroa, josta eri asuinalueille jaetaan oma osansa.

Asukkaat saavat ehdottaa projekteja, joihin raha käytetään. Lopulta asukkaat äänestävät ehdotuksista parhaat, jotka toteutetaan. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksia, ja ehdotuksista saavat äänestää kaikki äänestysvuonna 13 vuotta täyttävät ja vanhemmat turkulaiset. Asukasbudjettikierros toteutetaan joka toinen vuosi.

”Ensimmäinen kierros toteutettiin vuonna 2020”, kertoo Turun kaupungin erityisasiantuntija Anri Niskala.

”Nyt alkaa uusi kierros, joka käynnistyy huomenna.”

Asukasbudjettihanke on kansainvälinen ilmiö

”Alun perin asukasbudjetti on lähtöisin Etelä-Amerikan maista, joissa korruptiota haluttiin vähentää lisäämällä asukkaiden suoraa vaikutusta”, Niskala kertoo.

Maailmalla moni suuri kaupunki on ottanut vastaavan mallin käyttöön. Turun kaupunginhallitus teki asukasbudjetista aloitteen, ja sille määrättiin miljoona euroa rahaa. Päätös asukasbudjetin käyttöönotosta oli yksimielinen.

”Päättäjät hyvin ymmärtävät osallisuuden tarpeen”, toteaa Niskala.

”Turku lähti mukaan, koska se on nykyaikaista.”

Opiskelijoiden toivotaan tekevän ehdotuksia

Asukasbudjetille on joka kierroksella oma teemansa. Tällä kertaa teemana on lapset ja nuoret.

”Erityisesti toivon, että lapset ja nuoret tekevät ehdotuksia”, Niskala pohtii.

”Opiskelijat tietävät itse parhaiten mitä haluavat, eivät virkamiehet.”

Vuonna 2023 teemana on ikäihmisten hyvinvointi.

Asukasbudjetin ensimmäinen kierros keräsi 341 ehdotusta, 2258 osallistujaa, ja 3001 äänestäjää.

”Ensimmäinen kierros oli yllättävä, meni opettelun kannalta”, Niskala kertoo.

”Luulen, että tällä kierroksella saadaan aika paljon enemmän ehdotuksia.”

Niskala toivoo, että asukasbudjetti saisi enemmän näkyvyyttä Turkulaisten keskuudessa: “Meillä on paljon tehtävää näkyvyyden edistämiseksi.”

Asukasbudjetti jatkuu tämänkin kierroksen jälkeen.

”Olemme saaneet kaupunginhallituksen siunauksen sille, että asukasbudjetti jatkuu kuuden vuoden ajan. Osallisuus tulee olemaan enemmän ja enemmän osa kaupungin toimintaa”, Niskala jatkaa.

Hyväksyttyjä ja toteutettavia hankkeita ovat muun muassa ompelukoneiden käyttö- ja lainausmahdollisuus kirjastossa, roska-astioiden lisääminen Haritun ulkoilureitille ja Koroistenniemen kunnostaminen virkistyskäyttöön. Hankkeiden edistymistä voi seurata asukasbudjetin internet-sivuilla.

Ehdotuksia voi antaa asukasbudjetin verkkosivuilla loka-marraskuun ajan, alkaen 1.10.2021. Äänestys ehdotuksista suoritetaan huhtikuussa 2022. Linkki verkkosivulle löytyy jutun alta.

Kuva: Anri Niskala

Lähteet:

https://asukasbudjetti.turku.fi/

Asukasbudjetti asiantuntijan käsikirja, Turun kaupunki