"Liikapelaaminen on useammin oire, kuin itse ongelma" Kuva: Minna Lehtinen

Uutiset

Liikapelaaminen kertoo usein muista ongelmista

admin

[metaslider id=12124]

Liikapelaamista pidetään yhtenä syynä nuorten syrjäytymiseen. Pelikasvattajien mukaan liiallinen pelaaminen on kuitenkin usein seurausta muista ongelmista.

”Omien kokemusteni mukaan liikapelaaminen on useammin oire, kuin itse ongelma”, toteaa Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n projektiasiantuntija Mikko Meriläinen.

Pitkän linjan pelaaja Teemu Hiilinen on Meriläisen kanssa samoilla linjoilla.

”Liikapelaamisen taustalla on yleensä jokin pelimaailman ulkopuolinen motiivi. Pelaaminen on lääke. Pelimaailmassa saat olla joku muu ja kokea onnistumisen tunteita.”

Meriläisen mukaan koulukiusaamisen ja masennuksen lisäksi tyypillisiä syitä liikapelaamiselle ovat heikot sosiaaliset taidot, ihmissuhteiden puute tai jokin elämän vastoinkäyminen, kuten parisuhteen päättyminen tai työttömäksi joutuminen.

Pelaaminen voi olla myös sosiaalista

Pelaamisen sosiaalisia puolia ei pitäisi aliarvioida, sillä useimpien verkkopelien ympärille on muodostunut suuria yhteisöjä.

”Pienten paikkakuntien nuoret ovat kertoneet, että nettipelit ovat tarjonneet heille mahdollisuuden laajentaa omia sosiaalisia piirejä”, Meriläinen avaa.

Hiilisellä on samankaltaisia kokemuksia:

”Osalle pelaajista se ainut kaveripiiri saattaa löytyä pelimaailmasta. Oma sosiaalinen verkostoni ei varmasti olisi näin suuri ilman videopelejä.”

Pelikasvatuksen uusi aika

Pelivalistus on vuosien saatossa muuttunut. Siinä missä ennen mentiin haitat ja huoli edellä, lähestytään aihetta nykyään positiivisuuden kautta. Tämä on seurausta siitä, että pelivalistusta tekevät nykyään Meriläisen mukaan yhä useammin ihmiset, joille pelaaminen ja pelikulttuuri ovat ennestään tuttuja.

Pelikasvattajakoulutuksen käynyt Hiilinen on yksi näistä henkilöistä:

”Olen aloittanut pelaamisen 80-luvulla. Silloin yleinen suhtautuminen oli negatiivinen ja osittain jopa vihamielinen.”

Vanhemmille suunnattu pelivalistus on esimerkki uudesta ajasta.

”Monet vanhemmat ovat huomanneet pelänneensä pelaamista turhaan, ja monesti perheen peliriidatkin ovat sen myötä ratkenneet”, Meriläinen kertoo.

”Lapselle tulee keksiä muuta mielekästä tekemistä pelaamisen ohelle. On olemassa paljon parempiakin tapoja puuttua liikapelaamiseen kuin nettipiuhan irti vetäminen”, linjaa Hiilinen.

Aiheeseen liittyviä linkkejä:
www.pelitaito.fi
www.twitter.com/pelitaito
www.pelikasvatus.fi