Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat suosituksissaan esittäneet, että kunnat tehostaisivat nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. Kuva: Kia Löfberg

Uutiset

Yhteiskunta

Maksuttomasta ehkäisystä ei säästöjä Turulle

admin

Viranomaiset ovat jo vuosia suositelleet kuntia tarjoamaan maksutonta raskauden ehkäisyä alle 20-vuotiaille. Kokonaan maksutonta ehkäisyä tarjoaa kuitenkin vain muutama kunta, eikä Turku ole yksi niistä. Esimerkiksi Rauma tarjoaa ilmaista ehkäisyä alle 20-vuotiaille, ja sen ansiosta kunta on säästänyt jopa 100 000 euroa vuodessa.

[metaslider id=29531]

Turun terveyspalvelujen palvelualuejohtajan Katariina Korkeilan mukaan ilmaista ehkäisyvaihtoehtoa nuorille on tutkittu vuonna 2015 tehdyssä selvityksessä. Selvityksessä vertailtiin muun muassa Turun ja Rauman lukuja.

”Selvityksessä todettiin, että ei olisi realistista odottaa samankaltaista raskaudenkeskeytysten vähenemistä tai samanlaisia kustannussäästöjä kuin Raumalla”, Korkeila sanoo.

Turussa tehdään raskaudenkeskeytyksiä alle 20-vuotiaille keskimäärin 50–60 vuodessa, ja aborttien määrä viimeisen viiden vuoden aikana on laskenut Turussa lähes kahdeksan prosenttia, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta tilastoraportista.

”Jos lasketaan aborteista säästyvien kokonaiskustannusten määrä, niin se on alle 20-vuotiaiden osalta noin 40 000 euroa ja sitten ehkäisypillereiden hinta tälle ikäryhmälle on 260 000 euroa vuodessa. Näin ollen hyöty olisi Turun kaupungille liian vähäinen”, Korkeila linjaa.

Maksuton ehkäisy osana seksuaalikasvatusta

THL on suositellut ilmaista raskauden ehkäisyä tarjottavaksi alle 20-vuotiaille jo vuosia. THL:n Lapset, nuoret ja perheet -yksikön tutkimuspäällikön Reija Klemetin mukaan suosituksen ideana on ollut ennen kaikkea vähentää aborttien määrää.

”Vantaa ja Rauma ovat saaneet hyviä tuloksia lyhyellä ajalla. Tietysti on kuntia, joissa ei ole korkeat raskaudenkeskeytyslukumäärät ja silloin hyvin ymmärrän, ettei ilmaisen ehkäisyn tarjoamista koeta tarpeelliseksi”, Klemetti sanoo.

Klemetin mukaan yksi suurimmista hyödyistä ilmaisen ehkäisyn tarjoamisessa on se, että nuorille syntyy kontakti terveydenhuollon ammattilaiseen, jonka kanssa voi turvallisesti keskustella ehkäisyn tarpeesta. Myös Korkeila pitää helppoa kontaktia terveydenhuollon ammattilaisiin tärkeänä.

[pullquote align=”right”]”Ehkäisyneuvonnan lisääminen ja sen turvaaminen on tärkeää. Jokaisen kuntalaisen pitäisi päästä ehkäisyneuvontaan, kun sitä tarvitsee.”
– Katariina Korkeila[/pullquote]

”Ehkäisyneuvonnan lisääminen ja sen turvaaminen on tärkeää. Jokaisen kuntalaisen pitäisi päästä ehkäisyneuvontaan, kun sitä tarvitsee”, Korkeila sanoo.

Alle 25-vuotiaiden ilmaiseen ehkäisyyn vielä matkaa

Suurista kaupungeista ainakin Helsingissä, Tampereella ja Turussa on tällä hetkellä tehty kuntalaisaloitteita ehkäisyn ilmaisjakelusta alle 25-vuotiaille. Aloitteita perustellaan 20–24-vuotiaiden korkeilla raskaudenkeskeytysluvuilla.

”Hyvä pitkänajan tavoite olisi, että jokaiseen kuntaan saataisiin ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille, mutta parempi oli lähteä liikkeelle maltillisemmin. Aluksi on tärkeää saada nuoret ehkäisyn piiriin, sillä tällä ikäryhmällä ehkäisy on todennäköisimmin kiinni rahasta ja ehkä sitten siitäkin, ettei uskalleta puhua jonkun läheisen kanssa näistä asioista”, Klemetti sanoo.

Turun ehkäisyneuvolan vastaava lääkäri Anneli Kivijärvi ei usko maksuttoman ehkäisyn säästävän rahaa. Kivijärven mukaan Turun tilanne ehkäisyn kannalta on jo hyvä.

”Kaikki turkulaiset saavat elämänsä ensimmäiset kolme kuukautta ehkäisypillerit maksutta. Myös elämänsä ensimmäisen kuparikierukan saa maksutta. Mikäli kuparikierukka ei sovi, myös hormonikierukka kustannetaan”, Kivijärvi kertoo.

Kivijärvi ei koe, että alle 20-vuotiaille tarjottava ilmainen ehkäisy muuttaisi mitään.

”Ainoa asia mikä muuttuisi olisi ehkä se, että nuorella säästyisi muutama euro kuukaudessa enemmän.”