Poliisibarometrin mukaan suomalaisten luotto poliisiin on pysynyt vahvana. Kuva: Poliisi

Uutiset

Yhteiskunta

Suomalaisten oikeustietämys on hyvällä tasolla

admin

Suomalaisten tietämys omista oikeuksistaan on hyvällä tasolla. Tämä selviää Tutkan tekemästä kyselystä, jossa haastateltiin kolmeakymmentä turkulaista, jotka edustivat kaikkia ikäryhmiä teineistä eläkeläisiin. Esitimme heille väittämiä poliisin oikeudesta suorittaa kotietsintä, tehdä laukun- tai ruumiintarkastus sekä pyytää todistamaan henkilöllisyys.

[metaslider id=27097]

Suurin osa tiesi, että poliisia ei tarvitse päästää kotiinsa ilman asianmukaista kotietsintälupaa. Sattumanvaraisen laukku- tai ruumiintarkastuksen ilman vahvaa epäilystä antaisi tehdä noin puolet vastaajista. Eniten ”vääriä” vastauksia saatiin henkilöllisyyden todistamisesta. Lähes jokainen vastaaja oli sitä mieltä, että poliisilla on oikeus sattumanvaraisesti ilman vahvaa epäilystä vaatia henkilöllisyyden todistamista.

”Sanoisin, että kyselyn tulos on melko lohdullinen”, kommentoi tutkijatohtori Tatu Hyttinen Turun yliopiston oikeustieteen laitokselta.

”Kysymykseen henkilöllisyyden todistamisesta voi vaikuttaa jonkin verran julkinen keskustelu, jossa on paljon puhuttu, että poliisit kohdistavat ”ratsiansa” ulkomaalaisen näköisiin henkilöihin. Systemaattinen valvonta kuitenkin kuuluu poliisin tehtäviin”, Hyttinen sanoo.

Hyttisen mukaan todella ongelmallista olisi vasta se, jos kansalaiset eivät lainkaan tietäisi heidän perusoikeuksiaan.

”Riittävässä määrin oikeuksiensa tietäminen riittää”, Hyttinen sanoo.

”Luotan kyllä, että poliisi toimii tyypillisesti lain ja säädösten mukaan, kun he työtehtäviään suorittavat.”

Myös syksyllä julkaistun tämänvuotisen poliisibarometrin mukaan luotto poliisiin on vahva. Yhteensä 96 prosenttia barometriin vastanneista luottaa poliisiin melko tai erittäin paljon.

Amerikkalaisviihde vaikuttaa

Poliisien toiminnasta tehtyjen kantelujen määrä on pysynyt suunnilleen samana viimeisimpinä vuosina.

”Vuonna 2014 tehtiin noin 600 ja viime vuonna noin 700 kantelua”, kertoo poliisitarkastaja Laura Ruotsalainen Poliisihallituksen laillisuusvalvonnasta.

Jos ihmiset tietäisivät oikeutensa paremmin, vähenisivätkö väitteet poliisin liiallisesta voimankäytöstä ja mielivaltaisesta toiminnasta?

”Olen varma, että ihmisten oikeustietämys on lisääntynyt, koska kaikilla on käytettävissään internet ja siellä lainsäädäntö on helposti saatavilla. Ihmiset hakevat tietoa sekä lukevat lakia ja näin ollen tekevät omia johtopäätöksiään aiempaa herkemmin”, Ruotsalainen arvelee.

Sekä Hyttinen että Ruotsalainen mainitsevat molemmat amerikkalaisen elokuva- ja TV-viihteen yhtenä vaikuttajana suomalaisten oikeustietämyksen muodostumiseen.

”Ne vaikuttavat ihmisten käsitykseen siitä, miten oikeusjärjestelmä toimii, ja sieltä tulee oletuksia siitä mitä oikeuksia ihmisillä Suomessa on”, sanoo Ruotsalainen.