ASMR:ssä aistielämyksiä voivat laukaista esimerkiksi pinsettien, hiusten harjauksen, lehden sivujen kääntelyn tai tulitikun sytyttämisen aiheuttamat äänet / Kuva: Sofia Väänänen

Yhteiskunta

ASMR:n selittämättömät psyykkiset ja fyysiset vaikutukset - saatko sinäkin videoista hyvänolon tunteen?

Sofia Väänänen

ASMR on maailmanlaajuisesti levinnyt ilmiö, joka monelle suomalaiselle on kuitenkin vielä tuntematon. ASMR:n tuomat aistielämykset perustuvat erityisesti äänen ja liikkeen vaikutukseen. Tieteellistä selitystä ilmiölle ei ole löydetty, mutta sen tiedetään laukaisevan tunteen, jonka jokainen voi omalla tavallaan kokea. ASMR:stä koetaan hyötyä muun muassa stressin lievitykseen sekä nukahtamisvaikeuksiin.

ASMR lyhenne tulee englanninkielen sanoista autonomous sensory meridian response,
joka suomennettuna tarkoittaa autonomisia, rauhoittavia aistielämyksiä. Aistielämys voi ilmetä hyvänolon tuntemuksena, kihelmöintinä tai väristyksinä. Aistielämysten laukaisijoina voivat toimia erilaiset äänet, liikkeet sekä kosketukset.

“ASMR on kiehtova ilmiö erityisesti kuuntelemisen ja kehotietoisuuden näkökulmasta. Siinä äänen tuottamisen ja kuuntelemisen keskiössä on tietynlaisten kehollisten aistimusten stimuloiminen. Kuunteleminen ei siis välttämättä keskity niinkään äänellä tuotettuihin merkityksiin vaan kuuntelijan omaan keholliseen kokemukseen,” kertoo filosofian tohtori, lauluntutkija ja äänikouluttaja Anne Tarvainen.

Tarvainen kokee, että ASMR:än kuuntelemisessa huomio siirtyy helpommin oman kehon aistimuksiin kuin esimerkiksi tavanomaista puhetta tai musiikkia kuunneltaessa:
“Mikrofoniin läheltä tuotettu ääni tuo esityksiin vahvan intiimiyden tunnun ja toisen ihmisen tuottamat äänet tuntuvat tulevan hyvin lähelle. Ehkä tässä tulee esille ihmisen perustavaa laatua oleva tarve läheiseen vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. ASMR:ssä tämä vuorovaikutus on löytänyt uudenlaisen kanavan YouTubesta,” kertoo Tarvainen.

ASMR:llä psyykkisiä ja fyysisiä vaikutuksia

Vuonna 2015 kaksi psykologian tutkijaa Walesin Swansean yliopistosta julkaisi ensimmäisen vertaisarvioidun tutkimuksen ASMR ilmiöstä. Tutkimuksen päätavoitteena oli määrittää itse ilmiötä sekä sen aiheuttamia vaikutuksia. Tutkimuksesta todettiin, että suurin osa koehenkilöistä tunsi olonsa paremmaksi katsottuaan ASMR videoita. Tämä todettiin myös masennusta sairastavilla sekä kroonisesta kivusta kärsivillä ihmisillä.

ASMR-artistit ilmiön keskiössä

Annica Milán (ASMR Annica), Anna Mäkelä (ASMR Anna) sekä Assi Jokivirta (Assi ASMR) ovat niin kutsuttuja ASMR-artisteja, eli ASMR videoiden tekijöitä. Yhdessä he tavoittavat yli 18 tuhannen tilaajan katsojaryhmän. ASMR-videoiden aiheina näkyvät muun muassa roleplayt, inaudible-videot sekä videot, joissa aistielämyksiä pyritään luomaan syömisäänillä. Inaudible perustuu hiljaiseen puheeseen, kuiskailuun sekä erilaisiin äänimaailmoihin. Roleplay-videoiden suosittuja aiheita ovat erityisesti meikki-, kylpylä- ja kampaaja- aiheiset videot.

“Vastaanotto on ollut todella hyvä ja sain ensimmäiseen videooni nopeasti paljon kommentteja. Olen saanut paljon ihania ja kannustavia kommentteja sekä hyvää rakentavaa kritiikkiä,” kertoo Annica.

“Lähes päivittäin tulee palautetta monesta eri suunnasta ja katsojat kertovat kokeneensa apua muun muassa stressiin tai univaikeuksiin. Osa nuorista käyttää ASMR:ää myös taustahälynä kotitehtäviä tehdessä, sillä he kokevat sen auttavan keskittymistä. Myös yksinäiset ihmiset ovat kokeneet saavansa puuttuvaa läheisyyttä ja välittämisen tunnetta, sillä usein videot koetaan hyvin henkilökohtaiseksi, kertoo Assi”

“Vastaanotto on ollut aivan uskomaton. Todella paljon tulee positiivista kommenttia ja monet laittavat yksityisestikin viestiä, kuinka paljon minun videot auttavat,” toteaa Anna.

ASMR on kaikkia varten

Annica kertoo ASMR:n olevan kaikille, jotka ovat avoimia uusille asioille.

“Kunhan ihmiset pääsisivät yli ennakkoluuloista ja oletuksista, he voivat huomata, kuinka hyvä rentoutumiskeino ASMR voikaan olla. Parasta ASMR videoissa onkin juuri se, että niissä ei ole mitään ikärajaa tai suositusta, vaan ne sopivat kaikille,” huomauttaa Anna.

“Jo pelkästään kokeilun ja yleissivistyksen kannalta kannattaa käydä katsomassa edes yksi video. Erityisesti mahdollisuus kannattaa antaa erilaisille videoille, sillä se mikä toimii minulla ei välttämättä toimi sinulla,” toteaa Assi.

ASMR osana arjen elämää

20-vuotias Kuhmolainen Krista Juntunen tutustui ASMR:ään noin kolme vuotta sitten puolivahingossa:

“Videota klikatessa ensireaktioni oli hämmentynyt, sillä en koskaan ollut nähnyt mitään vastaavaa,” kertoo Krista.

Ensireaktiosta huolimatta Krista palasi videoiden pariin. Pian hän huomasi videoiden rentouttavan vaikutuksen, josta oli apua etenkin koulun ja uusien elämäntilanteiden suhteen.

“Stressin keskellä videot auttavat minua keskittymään yhteen asiaan kerrallaan. Olen myös saanut paljon apua esimerkiksi nukahtamisvaikeuksiin,” toteaa Krista.

Krista suosittelee kaikkia kokeilemaan ASMR:ää ja antavan sille mahdollisuuden ennakkoluuloista huolimatta:

“Hektistä ja stressaavaa elämää tasapainoittaa pienet rentoutumishetket, jossa huolet voi hetkeksi unohtaa. Hyvä tapa olisi kerran päivässä, esimerkiksi ennen nukkumaanmenoa, katsoa muutama video,” suosittelee Krista.