Yhteiskunta

Ennakkoluulot muunsukupuolisuudesta kertovat tietämättömyydestä

Salla Salo

Kaikki eivät koe kuuluvansa selkeästi tiettyyn sukupuoleen. Käsitteenä muunsukupuolisuus on vielä melko tuore.