Yhteiskunta

Leikkaussalin lähäri

Sonja Parisaari

Hanna Pikkuhookana

Massi Akbari, 23, löysi tien ammattikoulun penkiltä lääkintävahtimestariksi Turun yliopistollisen keskussairaalan päivystysleikkausosastolla. Mitä lääkintävahtimestarit tekevät ja miten työ eroaa sairaanhoitajan työstä?

Akbari kertoo polustaan alalle, joka on vielä monelle tuntematon.