Yhteiskunta

Valtaosa suomalaisista ei luota mediaan

admin

T-media Oy on tutkimus- ja viestintäyhtiö, joka on tutkinut suomalaisten luottamusta mediaan.

[vimeo id=”110560592″ width=”600″ height=”337″/]

 

Valtakunnan mediaa pidetään luotettavampana kuin paikallista

Anna Matikainen tutki pro gradu -tutkielmassaan 2013 luottamusta paikalliseen mediaan Porin alueella (Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma). Paikallisuus voi gradun mukaan lisätä ja toisaalta vähentää luottamusta. Voidaan epäillä, että paikallisilla toimittajilla on omia intressejä ja ei niin hyvää koulutusta. Valtakunnan tason mediaa pidetään luotettavampana ja tasapuolisempana. Luottamuksen määrä ei kuitenkaan vaikuttanut mediakäyttöön: ihmiset lukevat mieluummin paikallislehtiä kuin yleislehtiä.

Professori Jaakko Suomisen mukaan median luottamuksen lisääminen on paljon toimittajien koulutuksesta kiinni. Jo koulutusvaiheessa ja varsinkin tiedotusvälineissä toimiessa on tärkeää pitää kiinni journalistien eettisistä säännöistä. Tiedot tulisi tarkistaa ja virheet uutisoinnissa tulisi korjata mahdollisimman nopeasti.

T-median toimitusjohtaja Harri Leinikka peräänkuuluttaa toimittajien objektiivisuutta ja useiden lähteiden käyttämistä sekä klikkijournalismin vastuullisempaa käyttöä.

Lähde: T-median Kansan arvot -tutkimus