Ympäristö

Suuri määrä hiekoitushiekkaa päätyy talven jälkeen jätteeksi

Lauri Kivikallio

Suomen vaihtelevat talviolosuhteet aiheuttavat liukkauden torjuntaan haasteita. Teille levitetään vuosittain suuria määriä kalliosta murskattua soraa. Sen jatkokäyttö ei ole yksinkertaista, pahimmillaan sepeli on talven jälkeen jätettä.